UHR:s webbtjänst för bedömning av utländsk utbildning har blivit ännu större. Nu innehåller den 52 länder och 700 utbildningar.


Våren 2019 lanserade UHR en bedömningstjänst som visar vad utländska utbildningar motsvarar i Sverige. Informationen i tjänsten är baserad på myndighetens omfattande kunskap om utländska utbildningar.

– Potentialen i den här tjänsten är enorm. Med teknikens hjälp kan vi tillgängliggöra information som skapar värde för alla som behöver förstå utländska utbildningar i en svensk kontext. Det känns därför roligt att vi nu täcker in en stor del av världens länder, säger Lars Petersson, avdelningschef vid UHR.

Bedömningstjänsten riktar sig bland annat till den som vill se vad ens utländska utbildning motsvarar i Sverige för att kunna söka jobb, till arbetsgivare som vill se vad en utländsk examen betyder samt till studievägledare. Tjänsten har drygt 4 000 användare i månaden och omkring 1 000 gånger i månaden utnyttjas möjligheten att ladda ner resultatet som en pdf-fil.

– Många verkar se nyttan av att snabbt och enkelt få besked om vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige, säger Lars Petersson.

Skillnad mellan bedömningstjänst och utlåtande

UHR utfärdar även utlåtanden över utländska utbildningar som visar vad en persons utbildning motsvarar i Sverige. Då granskas även personens egna utbildningsdokument.

– Ett utlåtande är kopplat till en enskild individs utbildningsdokument och är viktigt för den som vill ha ett yttrande om hur just den examen man själv har bedöms och erkänns i Sverige, säger Lars Petersson.