Karin Röding har idag fattat beslutet att avsluta sitt uppdrag på UHR efter turerna om höstens högskoleprov.

– Regeringen har givit mig ansvar för högskoleprovet, men inte befogenheterna och det kan jag inte acceptera. Jag har därför valt att hos regeringen begära mitt entledigande.

– Den situation som nu uppkommit efter alla turer kring högskoleprovet, som jag anser beror på regeringens senfärdighet och faktaresistens, kan jag inte ta ansvar för. Besluten från politiken har byggt på känslor och inte på fakta, och inte minst på den felaktiga uppfattningen att högskoleprovet är den enda vägen till högre studier. Ett provresultat är bara en urvalsgrund, vid sidan om gymnasiebetyg, och en extra möjlighet att komma in på de fåtal prestigeutbildningar som har fler sökande än platser. Det avgör inte behörighet till högskolan. De flesta som söker och är behöriga kommer in. Högskoleprovet har blivit ett politiskt spel som inte har gagnat våra unga som vill skriva provet.

– Beslutet kring en nationell samordnare för högskoleprovet fällde avgörandet för mitt beslut. Jag uppfattar rollen som en överrock där ansvar och befogenheter inte längre hänger ihop, säger Karin Röding.

Presskontakt

Sara Seltborg
070-860 95 89
seltborg@seltborgkommunikation.se