Den 14 februari fyller UHR:s lärarutbildningsguide ett år. Sedan lanseringen har guiden med över 220 000 besök och drygt 415 000 sidvisningar bidragit till ett ökat intresse och en tydligare bild av framför allt de kortare lärarutbildningarna.

I början av 2019 lanserade UHR både en digital guide och kampanj med särskilt fokus på de kompletterande, kortare lärarutbildningarna. Utvärderingen av det första året visar att webbsidorna om yrkeslärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) haft flest besök – vilket även avspeglas i sökandestatistiken. 

Uppskattad guide

Totalt 84 procent av besökarna uppskattar guiden och tycker att de får en tydligare bild av lärarutbildningarna. Drygt 58 procent angav också att guiden bidragit till att de fått ett ökat intresse för de kortare lärarutbildningarna.

Fler söker kompletterande lärarutbildning

Inför höstterminen 2019 ökade antalet förstahandssökande till yrkeslärarutbildningen med 13 procent och inför vårterminen 2020 med 23 procent. Till den kompletterande utbildningen (KPU) ökade antalet förstahandssökande med 4 procent inför höstterminen 2019 och med 9 procent inför vårterminen 2020.

– Sökandestatistiken är med största sannolikhet ett resultat av flera olika insatser som regeringen, myndigheter och aktörer på andra nivåer gör för att väcka intresset för lärarut­bildningarna och läraryrket. Med det sagt är det glädjande att lärarutbildningsguiden är välbesökt och uppskattas av besökarna. Förhoppningsvis kan ännu fler få upp ögonen för lärarutbildningen, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).

Om uppdraget och lärarutbildningsguiden

UHR är en av de myndigheter som har i uppdrag från regeringen att få fler sökande till lärarutbildningarna genom att tydliggöra dess utbildningsvägar. I början av 2019 lanserade myndigheten en digital guide med särskilt fokus på de kompletterande utbildningsvägarna. Den riktar sig till de som har tidigare yrkeserfarenhet, högskolexamen eller en utländsk lärar-/förskollärarexamen och är ett kortare utbildningsalternativ:

  • KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) för dig med akademisk examen eller forskarexamen inom ett skolämne
  • Yrkeslärarutbildningen för dig med gedigen yrkeserfarenhet inom gymnasiets yrkesprogram
  • ULV (utländska lärares vidareutbildning) för dig med utländsk lärar- eller förskollärarexamen/akademisk examen inom ett skolämne.
  • VAL (vidareutbildning av lärare) för dig som arbetar som obehörig lärare

I guiden hittar du information om alla lärarutbildningar:

  • Förskollärarprogrammet
  • Grundlärarprogrammen; inriktningarna F-3, 4-6 och Fritidshem
  • Ämneslärarprogrammen; inriktningarna 7-9 och gymnasiet