De kommande åren går många svenskar som arbetar inom EU:s förvaltning i pension och nyrekryteringen behöver öka. Är du intresserad av en karriär inom EU? Här är några saker du ska tänka på.


För att bättre förstå vad som behövs för en EU-karriär och vilka karriärvägar som finns, har UHR och Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen gjort en enkätundersökning bland de 1032 svenskar som i dag arbetar i EU-kommissionen, Europaparlamentet och de andra institutionerna inom EU:s förvaltning.

– De flesta svenskar som i dag arbetar inom EU:s förvaltning började sin EU-karriär 1995 och åldersfördelningen är nu ett problem, säger Asia Riazantceva, samordnare för EU-rekrytering på UHR. Nära hälften av de cirka 400 personer som besvarade enkäten planerar att gå i pension under de kommande tio åren och en fjärdedel redan inom fem år. Sverige behöver säkerställa en långsiktigt stabil rekrytering till tjänster inom EU-förvaltningen.

Vill du göra karriär inom EU? Här är några saker att tänka på.

Utbildning och språkkunskaper behövs

De som svarat på enkäten betonar att det finns flera förutsättningar för en anställning inom EU:s institutioner. Utbildning på magisternivå är meriterande. En hög utbildningsnivå visar att du har förmåga till inlärning och utveckling – en kompetens som också testas i varje steg av urvalsprocessen, som sköts av EU:s rekryteringsmyndighet Epso.

– Kunskaper i franska och andra språk, till exempel tyska, spanska, italienska och även nederländska, ser respondenterna också som meriterande, säger Asia Riazantceva. Majoriteten har mycket goda språkkunskaper, som de ofta inhämtat under karriärens gång.

Arbetslivserfarenhet ökar chanserna

Arbetslivserfarenhet är viktigt för den som söker arbete vid EU:s institutioner. Respondenterna har minst tre till tio års erfarenhet av privat eller offentlig sektor. Många betonar att varierade internationella erfarenheter är en fördel, gärna från utbytesstudier.

– En EU-karriär innebär en långsiktig planering och det är meriterande om man skaffar expertkunskaper inom ett eller flera områden innan man söker sig till EU, säger Asia Riazantceva. Satsa på arbetserfarenhet från EU: EU-praktik, tidsbegränsade anställningar eller kontraktsanställningar vid EU-delegationer.  

Här hittar du stöd

Vill du veta mer om möjligheterna till en EU-karriär och ha stöd och hjälp på vägen? Då finns UHR och Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen till hands. UHR erbjuder till exempel utbildning, träningstillfällen och skrivarstugor för att öka kvaliteten i ansökningarna för EU-praktik och förbereda svenska sökande inför varje steg av uttagningsproven.

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen driver frågan om geografisk balans inom EU:s förvaltning, underhåller kontakter med svenska EU-tjänstepersoner och stöttar svenskar som redan befinner sig i Bryssel och Luxemburg med information och kontakter för att få anställning.  

Rapport: Kartläggning av svenska EU-tjänstepersoner (pdf)

Mer om möjligheterna att arbeta och praktisera inom EU