Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla som har anmält sig till höstens internationella kurser och program på grundnivå. Antalet antagna ökar med 13 procent jämfört med höstterminen 2020 – 13 av 22 universitet och högskolor tar i höst in fler sökande till dessa utbildningar.

Totalt fanns det 5 068 behöriga sökande till höstens internationella kurser och program på grundnivå – nio procent fler jämfört med höstterminen 2020. Nu har 3 981 av dem blivit antagna, vilket är en ökning med 453 personer eller nästan 13 procent jämfört med förra höstterminen.

Ökningen består i antagna från Sverige, EU- och EES-länderna och Schweiz. Antalet antagna från övriga länder – som måste betala anmälnings- och studieavgifter i Sverige – minskar något.

Tretton universitet och högskolor har fler antagna i höst jämfört med för ett år sedan. Högskolan Dalarna noterar den största ökningen både relativt och i faktiska tal: en ökning med 139 procent eller 248 antagna studenter jämfört med höstterminen 2020.

Lärosäten med fler antagna till internationella kurser och program

Universitet/högskola

Antagna HT2021

Antagna HT2020

Ökning i antal

Ökning i procent

Högskolan Dalarna

426

178

248

139

Högskolan i Skövde

117

68

49

72

Handels­högskolan

i Stockholm

79

54

25

46

Umeå universitet

192

152

40

26

Mitt­universitetet

15

12

3

25

Högskolan Kristianstad

169

136

33

24

Stockholms universitet

346

292

54

18

Linné­universitetet

803

718

85

12

Konstfack

19

17

2

12

Högskolan i Gävle

160

150

10

7

Malmö Universitet

420

402

18

4

Mälardalens högskola

93

90

3

3

Lunds universitet

704

690

14

2


Totalt erbjuder 24 lärosäten internationella kurser och program höstterminen 2021. Sveriges lantbruksuniversitet och Örebro universitet är nya sedan förra årets antagningsomgång.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se