Storbritanniens utträde ur EU kan leda till att färre svenskar studerar utomlands. På kort sikt kan brexit ytterligare försvåra för Sverige att nå målet om att 20 procent av de examinerade ska ha läst minst tre månader i ett annat land. Det visar en ny rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR).

– På längre sikt finns det faktorer som talar för att utbytena totalt sett kan öka igen, säger Daniel Edquist, enhetschef vid UHR. Bland annat finns det både ökade möjligheter till utbyten och mer pengar att söka inom EU:s nya Erasmus+program.

På uppdrag av regeringen har UHR utrett vilka konsekvenser brexit kan få för Sveriges utbyten med Storbritannien inom utbildning. Drygt 5 000 personer åker varje år till landet för bland annat studier, vilket gör Storbritannien till den mest populära destinationen. Av de utresande är drygt 3 000 studenter som åker på egen hand, som så kallade free movers. Omkring 1 000 är studenter och personal vid svenska universitet och högskolor som gör utbyten via EU:s program Erasmus+.

– Antalet ansökningar från free mover-studenter till brittiska lärosäten har minskat under flera år och nedgången var särskilt stor mellan 2020 och 2021, säger Magnus Hallbåter, utredare på UHR. Vi bedömer att det framför allt beror på de kraftigt höjda studieavgifterna för EU-medborgare, även om coronapandemin sannolikt också spelat in.

Pågående Erasmus+projekt har förlängts

Till följd av brexit kommer Storbritannien inte längre att vara ett programland inom EU-programmet Erasmus+, vilket minskar möjligheterna för studenter att – som en del av sin svenska utbildning – göra utbyten där. Men på grund av pandemin har pågående utbytesprojekt inom Erasmus+ förlängts till som längst 2023. Det gäller även samarbeten med Storbritannien.

– Utbytena kan därför fortsätta under den perioden, men efter 2023 väntas antalet utresande till Storbritannien via Erasmus+ att minska, säger Magnus Hallbåter. Det kommer fortfarande att vara möjligt att studera och praktisera där, men möjligheterna blir sannolikt mer begränsade.

Kan bli svårare att nå EU-mål

EU har som mål att 20 procent av alla studenter som tar examen ska ha studerat minst tre månader utomlands. I Sverige har den siffran legat på cirka 15 procent de senaste åren. På kort sikt kan en minskning av antalet utresande till följd av brexit ytterligare försvåra för Sverige att nå EU-målet. Men på lite längre sikt finns det finns faktorer som talar för att utbytena kan öka igen – både totalt sett och till Storbritannien.

– Inom nya Erasmus+ finns ökade möjligheter att göra utbyten även i länder som inte är programländer. På sikt bör det, i kombination med en större budget för programmet, kunna leda till fler utresande studenter från Sverige till olika delar av världen, säger Daniel Edquist.

– Det fortsatta möjligheterna att göra Erasmus+utbyten i Storbritannien kan också, tillsammans med initiativ från brittiskt sida, skapa nya förutsättningar för samarbete. Ett exempel är det nya Turing-programmet som finansierar utbyten för brittiska elever och studenter.

Ladda ner rapporten: ”Storbritanniens utträde ur EU och Erasmus+ – konsekvenser för mobilitet och utbildningssamarbete ur ett svenskt perspektiv” (pdf)

Kontakt

Daniel Edquist, enhetschef
010-470 04 25

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se