Totalt 183 215 sökande har antagits till högskoleutbildningar våren 2022, en minskning med 4 093 personer eller drygt två procent jämfört med våren 2021. Samtidigt minskar antalet behöriga sökande med 15 762 personer, knappt sex procent jämfört med i fjol.

Tre studenter vid en glasvägg i en skolkorridor. Foto: Eva Dalin

Vid andra urvalet till vårterminen 2022 har 37 universitet och högskolor antagit 183 215 sökande, jämfört med 187 308 sökande vid andra urvalet våren 2021.
Totalt 250 041 av de sökande var behöriga, jämfört med 265 803 förra året.

Även om det totala antalet antagna minskar våren 2022 jämfört med förra året så tar 15 universitet och högskolor in fler studenter jämfört med förra våren:

Universitet/högskola

Antagna i andra urvalet VT 2022

Antagna i andra urvalet VT 2021

Ökning
i procent

Kungl. Tekniska högskolan

1 389 748 85,7 %

Karolinska institutet

2 484

1 665

49,2 %

Johannelunds teologiska högskola

31

22

40,9 %

Gymnastik- och idrottshögskolan

161

116

38,8 %

Högskolan Kristianstad

5 047

4 313

17,0 %

Ersta Sköndal Bräcke högskola

168

151

11,3 %

Försvarshögskolan Stockholm

139

129

7,8 %

Högskolan i Gävle

8 640

8 073

7,0 %

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

162

153

5,9 %

Luleå tekniska universitet

8 225

7 769

5,9 %

Linköpings universitet

5 535

5 238

5,7 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

4 761

4 578

4,0 %

Umeå universitet

22 481

21 783

3,2 %

Karlstads universitet

12 205

11 887

2,7 %

Lunds universitet

14 180

14 160

0,1 %

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se