Totalt 45 172 personer har antagits till årets sommarkurser vid universitet och högskolor – en ökning med nio procent jämfört med sommaren 2020. Antalet utbildningar i sommar ökar också med nio procent, från 605 till 661 kurser.

Av de antagna ökar åldersgruppen upp till 24 år mest – 24 procent fler i den ålderskategorin har antagits i år jämfört med sommaren 2020. Antalet behöriga sökande till årets sommarkurser var vid sista anmälningsdag 73 942 – 18 procent fler än förra året.

Linköpings universitet står för den största ökningen av antalet antagna i faktiska tal – från drygt 500 antagna förra sommaren, till drygt 3 400 antagna i år. Ytterligare tre lärosäten – Göteborgs universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet – ökar med mer än 1 000 antagna jämfört med förra året.

Regeringen satsar även i år extra på sommarkurser och har föreslagit att lärosätena får 130 miljoner kronor för att anordna kurser i sommar. Det finns fortfarande cirka 400 sommarkurser som är öppna för sen anmälan på Antagning.se.

Lärosäten som ökar antalet antagna till sommarkurser

Universitet/högskola Antagna 2021 Antagna 2020 Ökning i antal Ökning i procent
Luleå tekniska universitet 728 100 628 628
Linköpings universitet 3 406 508 2 898 570
Södertörns högskola 159 50 109 218
Chalmers tekniska högskola 1 251 515 736 143
Örebro universitet 247 113 134 119
Malmö Universitet 1 030 473 557 118
Högskolan i Gävle 1 010 489 521 107
Lunds universitet 4 374 2 282 2 092 92
Blekinge tekniska högskola 1 162 607 555 91
Högskolan Väst 558 319 239 75
Kungl. Tekniska högskolan 173 100 73 73
Göteborgs universitet 5 568 3 522 2 046 58
Gymnastik- och idrottshögskolan 232 148 84 57
Högskolan Kristianstad 1 851 1 197 654 55
Sveriges Lantbruksuniversitet 805 529 276 52
Konstfack 62 42 20 48
Högskolan i Skövde 1 882 1 417 465 33
Högskolan i Borås 1 597 1 376 221 16
Stockholms universitet 9 881 8 846 1 035 12

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se