”Min bild av Universitets- och högskolerådet är att det är en väl fungerande myndighet som sedan starten 2013 fått en allt tydligare profil som myndighet. Om många tidigare såg UHR som en renodlad högskolemyndighet är det nu mer känt att verksamheten omfattar frågor inom hela utbildningssektorn.” Det säger Eino Örnfeldt, UHR:s nya generaldirektör från och med den 3 maj.

Eino Örnfeldt, ny generaldirektör för UHR (Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet)

– Jag är väldigt glad och hedrad över uppdraget och ser fram emot att börja leda verksamheten vid UHR, säger Eino Örnfeldt. Det är ett viktigt uppdrag, särskilt i dessa dagar när många fler vill och behöver söka sig till högskolan. Här är UHR verkligen en nyckelspelare.

Det ökade intresset för högskoleutbildningar, nya omställningar i yrkeslivet och breddad rekrytering gör att UHR:s arbete med antagning och främjandefrågor blir allt viktigare.

– UHR:s förmåga att tillsammans med lärosätena anpassa kapaciteteten för antagning är en uppenbar styrka. Genomförandet av högskoleprovet under dessa särskilda omständigheter är ett annat exempel på hur ett konstruktivt samarbete med lärosätena kan göra det till synes omöjliga möjligt.

Tjugo år som chef i staten

Eino Örnfeldt kommer närmast från en tjänst som universitetsdirektör vid Stockholms universitet. Han har mer än tjugo års erfarenhet som chef i statliga verksamheter, bland annat på Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarshögskolan och i Försvarsmakten.

Eino Örnfeldt har arbetat inom flera verksamhets- och politikområden och har erfarenhet från både nationellt och internationellt arbete. Han har som chef och ledare drivit verksamhetsutveckling och organisationsförändringar i olika miljöer och kulturer.

– Min erfarenhet från åren som universitetsdirektör vid Stockholms universitet är att samarbetet med UHR fungerar väldigt väl. Jag kommer att verka för att myndigheten ska fortsätta på den vägen och utveckla kontakterna med alla våra intressenter.

(Eino Örnfeldt är anställd som generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet till och med den 31 maj 2027.)

(Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.)

Länkar

Ny generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (2021-03-24 pressmeddelande från Utbildningsdepartementet)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se