Tio universitet och högskolor antar totalt 1 141 sökande till de internationella kurserna och programmen på grundnivå våren 2022. Det är en minskning med 242 personer eller drygt 17 procent. Antalet behöriga sökande minskar från 1 609 vårterminen 2021 till 1 454 nu i vår (nära tio procent).

Tre internationella studenter på rundtur i Stockholm

Internationella kurser och program på grundnivå våren 2022

Fyra lärosäten antar fler sökande till vårterminen 2022 jämfört med våren 2021:

Universitet/högskola

Antagna
IK 
HT 2021 urval 1

Antagna
IK 
HT 2022 urval 1

Ökning i procent 2021-2022

Linköpings universitet

12

15

25 %

Högskolan Kristianstad

50

55

10 %

Umeå universitet

84

91

8 %

Stockholms universitet

195

198

2 %

 

Internationella masterprogram vårterminen 2022

Åtta universitet och högskolor antar totalt 464 sökande till de internationella masterprogrammen våren 2022. Det är en ökning med 34 personer eller nästan åtta procent. Antalet behöriga sökande ökar från 724 vårterminen 2021 till 813 nu i vår (drygt tolv procent).

Fem lärosäten antar fler sökande jämfört med vårterminen 2021:

Universitet/högskola

Antagna
master 
VT 2021 urval 1

Antagna
master 
VT 2022 urval 1

Ökning i procent 2021-2022

Umeå universitet

38

68

79 %

Mittuniversitetet

13

22


69 %

Luleå tekniska universitet

17

22


29 %

Högskolan Dalarna

79

86

9 %

Högskolan i Gävle

147

158

8 %

 

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Relaterade länkar och dokument

Antagna per lärosäte – IK VT 2009-VT 2022 (excel)

Antagna kurser IK VT 2022 (excel)

Antagna program IK VT 2022 (excel)

Antagna per lärosäte – Master VT 2009-VT 2022 (excel)

Antagna program Master VT 2022 (excel)

UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik