Universitets- och högskolerådet (UHR) föreslår ändringar i myndighetens föreskrifter om behörighet och urval. I de reviderade föreskrifterna som idag går ut på remiss beskrivs de kompetenser som från den 1 januari nästa år ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier.

Den 1 januari 2022 träder ändringar i högskoleförordningen i kraft, som gäller vilka kompetenser som ska krävas för grundläggande behörighet för högskolestudier. Det handlar bland annat om att sökande ska ha kunskaper i svenska och engelska, ett vetenskapligt förhållningssätt och problemlösningsförmåga. Förändringarna gäller vid antagning till utbildningar som börjar efter den 31 maj 2022.

Viktigt att kompetenserna är tydligt beskrivna

Med anledning av ändringarna i högskoleförordningen föreslår UHR förändringar i myndighetens föreskrifter om behörighet och urval. I de reviderade föreskrifter som idag går ut på remiss beskrivs de kompetenser som kommer att krävas för högskolestudier. Att kompetenserna är tydligt beskrivna är viktigt bland annat för dem som saknar grundläggande behörighet genom formella meriter och som kan få sin kompetens prövad.

– För att kunna göra välavvägda val är det viktigt att sökande vet vilka kompetenser som krävs för högskolestudier, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Kompetenserna behöver också vara tydligt beskrivna för att de bedömningar av reell kompetens som universiteten och högskolorna gör ska bli nationellt likvärdiga och rättssäkra.

Kompetenserna ska motsvara dagens nivå

Idag krävs godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3, Engelska 6 och Matematik 1a för grundläggande behörighet. UHR anser att kunskaperna i bestämmelserna om nödvändiga kompetenser för grundläggande behörighet ska ligga på motsvarande nivå. En viktig utgångspunkt har varit att kunskaperna bör motsvara kraven för betyget E.

– Vi ser även att förmågorna bör stämma överens med nivå 4 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF), som kräver en högre grad av självständighet och kritiskt granskande än SeQF 3, säger Erica Finnerman, utredare vid UHR. Kopplingen till gymnasieskolans ämnesplaner är nödvändig i beskrivningen av kompetenserna. Samtidigt får den inte bli för tongivande eftersom kunskaperna och förmågorna kan ha förvärvats på andra sätt.

UHR:s föreskrifterna beskriver endast de kompetenser som är helt nödvändiga för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Många utbildningar har utöver det krav på särskild behörighet, som är specifika för respektive utbildning.

Nya gymnasiekurser i föreskrifterna

UHR föreslår även att föreskrifterna om behörighet och urval uppdateras när det gäller kurser som kan höja meritvärdet för den som har utländska betyg. Förändringen innebär att föreskrifterna har kompletterats med nya kurser från Skolverkets reviderade ämnesplaner inom GY11 och VUX12. Förändringen görs för att sökande med utländska betyg även i fortsättningen ska kunna komplettera med kurser som kan höja deras jämförelsetal.

De reviderade föreskrifterna skickas ut på remiss idag och sista svarsdag är den 3 september. Beslut fattas av UHR:s styrelse i höst.

Läs mer: Förslag till ändring i UHR:s föreskrifter  om grundläggande behörighet och urval - beskrivning av kompetenser

Läs mer: Förslag till ändring i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval - komplettering med kurser

Fakta: reell kompetens och nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet

  • Den som saknar grundläggande behörighet kan idag få sina faktiska kunskaper och kompetenser prövade vid ansökan till högskolan – en bedömning av så kallad reell kompetens.
  • UHR har i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt behörighetsprov som kan ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet ska vända sig till personer som är minst 24 år och inte slutfört gymnasieutbildning eller motsvarande.
  • Varken behörighetsprovet eller en bedömning av reell kompetens ger något meritvärde, utan endast grundläggande behörighet. För att få ett meritvärde behöver den sökande uppfylla eventuell särskild behörighet och göra högskoleprovet.