Högskoleprovet, som ska finansieras av anmälningsavgifterna, går med fortsatt underskott. Trots bidrag från regeringen uppgick underskottet förra året till 25 miljoner kronor, visar en rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR).

På uppdrag av regeringen har UHR sammanställt intäkter och kostnader för högskoleprovet 2020, för UHR och de 21 universitet och högskolor som genomförde förra årets högskoleprov. Totalt uppgick intäkterna – i form av anmälningsavgifterna och bidrag från regeringen – till 47 miljoner kronor. Kostnaderna landade på 72 miljoner kronor.

– Det krävs uppåt 150 000 anmälda för att täcka de ordinarie kostnaderna för högskoleprovet under ett år. 2020 var det 26 615 anmälda till provet, vilket är 78 procent färre än 2019, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR.

UHR:s rapport redogör även för förändringar som gjordes kring högskoleprovet på grund av coronapandemin och resurser som förändringarna krävt. Bland annat överfördes ansvaret för att genomföra högskoleprovet tillfälligt till UHR och det prov som anordnades hösten 2020 hade begränsningar avseende antal skrivande.

Bidragen från regeringen är kopplade till pandemins konsekvenser för högskoleprovet, bland annat ska de kompensera för åtgärder som behövt vidtas för att provet ska kunna genomföras med hänsyn till smittskyddsläget.

Fakta: Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov som anordnats sedan 1977. Provet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla universitets- och högskoleutbildningar, oberoende av vilken utbildning det handlar om. Med hjälp av ett högskoleprovsresultat konkurrerar sökande i ytterligare en urvalsgrupp, vilket kan vara en fördel till vissa attraktiva utbildningar. Det är framför allt unga i åldersgruppen 19 till 24 år som skriver högskoleprovet.

Rapport: Högskoleprovets intäkter och kostnader 2020 (pdf)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se