Det ska bli enklare att hitta utbildningar som ges i nationella minoritetsspråk. Under 2021 har UHR utökat informationen om nationella minoritetsutbildningar.

Fyra personer samlas kring ett bord inför ett möte

Universitets- och högskolerådet (UHR) främjar och sprider på olika sätt kunskap om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Främjandearbetet är en del av myndighetens strategiska arbete med regeringsuppdraget kring breddad rekrytering, breddat deltagande och jämställdhet.

2021 års rapportering visar bland annat att UHR har börjat förbättra informationen om nationella minoritetsutbildningar på Studera.nu. Nya sökingångar gör det lättare att hitta utbildningar som ges i nationella minoritetsspråk. UHR har också spridit kunskap via Facebook om studiemöjligheter i nationella minoritetsspråk i samband med högtidsdagar för nationella minoriteter.

– UHR har i höst publicerat statistik om ansökningar och antagningar till högskoleutbildningar med koppling till nationella minoriteter höstterminen
2020 och vårterminen 2021, säger Matilda Björn på UHR:s avdelning för analys, främjande och tillträdesfrågor.

Utbildningar i finska och finsk kultur, samiska och samisk kultur respektive jiddisch och judaistik står tillsammans för mer än 90 procent av de nationella minoritetsutbildningarna på universitet och högskolor.

2021 års insatser har återrapporterats till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget.

Se UHR:s redovisning av riktade insatser 2021 utifrån minoritetspolitikens mål

Se statistik för högskoleutbildning i nationella minoriteters språk och kultur

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se