Totalt 269 200 personer har sökt en eller flera utbildningar vid första urvalet vårterminen 2022, en minskning med sju procent jämfört med vårterminen 2021. Antalet behöriga sökande minskar med sex procent, från 261 800 i våras till 246 100 vårterminen 2022. Det blir även färre antagna i vår, 198 500 jämfört med 206 400 vårterminen 2021 – en minskning med fyra procent.

Två studenter går bland bokhyllor i ett bibliotek. Foto: Eva Dalin

Antagningsstatistiken visar att konkurrensen om utbildningsplatser minskar jämfört med vårterminen 2021. Trots att det är färre antagna totalt så har en högre andel av de behöriga sökande fått erbjudande om en utbildningsplats till våren – 80,7 procent jämfört med 78,9 procent för vårterminen 2021.

Färre äldre sökande

Det är lika många unga sökande – 19 år eller yngre – jämfört med i våras, men antalet äldre sökande minskar: gruppen sökande 20–24 år minskar med tre procent medan det är nio procent färre i gruppen sökande 25 år eller äldre. Totalt sett har den tidigare kraftiga ökningen av sökande och antagna under pandemin nu vänt till en minskning inför våren 2022.

Fler behöriga sökande söker vårdutbildningar

Vårens läkarutbildningar får 16 procent fler behöriga sökande och intresset för sjuksköterske­utbildningar ökar med nio procent jämfört med vårterminen 2021. Däremot är det färre behöriga sökande i vår till lärarutbildningar (-9 procent) och socionomutbildningar (-5 procent). Även högskole- och civilingenjörsutbildningarna får färre behöriga sökande, men nedgången i absoluta tal är liten eftersom det är få sådana utbildningar som startar på våren.

Fler antagna till läkar- och socionomutbildningar

Antalet antagna i vår till läkarutbildningar ökar med sju procent och socionomutbildningarna har en procent fler antagna jämfört med vårterminen 2021. Däremot är det färre antagna till lärar- och sjuksköterskeutbildningar, där är nedgången sju respektive tre procent vårterminen 2022 jämfört med i våras. Antagningen till högskole- och civilingenjörsutbildningar minskar marginellt.

Ändrat utbud av utbildningar

Antalet utbildningar ökar med 1,4 procent – från 15 480 våren 2021 till 15 690 nu i vår. Kurserna står för drygt en procent av ökningen, programmen ökar med fyra procent. Totalt utgör kurserna 95 procent och programmen fem procent av universitetens och högskolornas utbud av utbildningar.

Se rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2022 - statistik i samband med första urvalet

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se