EU-nätverket Eurydike jämför hur mycket undervisningstid elever i 39 europeiska länder fick läsåret 2020/21. Grundskolor i Sverige, Lettland och Kroatien räknas till den absoluta Europatoppen när det gäller matematik – inga andra länder i undersökningen lägger ner så stor del av undervisningstiden på ämnet.

– Att Sverige kommer väl ut i jämförelsen av nedlagd tid på undervisning i matematik är inte överraskande, säger Madelen Charysczak, utredare vid UHR. Här har det svenska utbildningssystemet satsat extra sedan läsåret 2019/20, då grundskolorna ökade undervisningstiden med 105 timmar vilket motsvarar en timme per vecka för årskurs 7–9.

Mer ros i rapporten blir det även för svenska lågstadieskolor när det gäller samhällsorienterande ämnen. Här visar sig skolbarnen i Sverige – vid sidan av jämnåriga elever i Turkiet – få den största andelen undervisningstid i dessa ämnen jämfört med övriga Europa.

Men Sverige vinner inte alla jämförelser i rapporten. Elever i , finska och estniska grundskolor får exempelvis mer undervisningstid i naturorienterande ämnen jämfört med grundskoleelever i Sverige.

Rapporten visar hur undervisningstimmarna i de europeiska utbildningssystemen fördelas över olika ämnen och årskurser och lyfter fördelningen av undervisningstid för läsning, skrivning, matematik samt natur- och samhällsorienterande ämnen. EU-nätverket Eurydike och OECD-nätverket NESLI har sammanställt uppgifterna i rapporten.

Läs mer om Eurydikerapporten Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2020/21 under Internationella möjligheter.