När anmälan stängde den 15 mars hade 64 747 personer sökt en eller fler av årets sommarkurser (ST) vid högskolorna – en ökning med 46 procent eller 20 290 personer. Totalt 25 universitet och högskolor får fler sökande sommaren 2021 jämfört med förra året.

– Det är fortfarande ett speciellt läge för antagningen på grund av coronapandemin, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på UHR. Ökningen av antalet anmälningar till sommarkurser var extremt stor redan förra året, 22 procent. Nu är ökningen mer än dubbelt så stor jämfört med samma tidpunkt 2020. Och sökande 24 år och yngre är den åldersgrupp som ökar allra mest – de är nästan 73 procent fler i år jämfört med förra sommaren.

Tre högskolor får mer än tiodubbelt så många sökande sommaren 2021 jämfört med förra sommaren: Örebro universitet, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola.

Universitet/högskola

Sökande totalt
ST 2020

Sökande totalt
ST 2021

Förändring i antal ST 2020-ST 2021

Förändring i procent ST 2020-ST 2021

Örebro universitet

29

1 442

1 413

4 872 %

Luleå tekniska universitet

99

3 853

3 754

3 792 %

Linköpings universitet

630

11 281

10 651

1 691 %

Chalmers tekniska högskola

279

3 355

3 076

1 103%

Jönköping University

58

625

567

978 %

Södertörns högskola

88

511

423

481 %

Malmö Universitet

435

2 327

1 892

435 %

Blekinge tekniska högskola

1 031

3 425

2 394

232 %

Karlstads universitet

2 378

7 728

5 350

225 %

Högskolan Väst

349

1 039

690

198 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

1 457

3 960

2 503

172 %

Göteborgs universitet

5 378

13 630

8 252

153 %

Högskolan Kristianstad

4 379

11 094

6 715

153 %

Gymnastik- och idrottshögskolan

236

503

267

113 %

Högskolan i Gävle

4 780

9 188

4 408

92 %

Stockholms universitet

12 194

21 668

9 474

78 %

Högskolan i Skövde

3 066

5 264

2 198

72 %

Kungl. Tekniska högskolan

189

318

129

68 %

Umeå universitet

5 160

8 511

3 351

65 %

Lunds universitet

6 797

10 042

3 245

48 %

Konstfack

106

131

25

24 %

Uppsala universitet

10 667

13 042

2 375

22 %

Linnéuniversitetet

16 365

18 775

2 410

15 %

Mittuniversitetet

18 173

19 549

1 376

8 %

Mälardalens högskola

1 380

1 472

92

7 %

Totalt ökar antalet erbjudna utbildningar med drygt 14 procent, från 618 förra sommaren till 706 utbildningar sommaren 2021.

Totalt 56 procent av årets utbildningar i ST 2021 är distansutbildningar. Förra året var andelen distansutbildningar 47 procent.

Antagningsbeskeden går ut den 23 april.

Kontakt
Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se