UHR har anpassat tillgängligheten i sökfunktionen för antagningsstatistik – nu fungerar den både på dator och mobil. Dessutom går det att hitta statistik för fler utbildningar än tidigare och du kan använda nyckelord som hjälp när du söker.

Startsida på www.uhr.se för nya sökfunktionen för antagningsstatistik

När du gör en sökning i antagningsstatistiken hamnar du först på antagningspoängen för urvalet till utbildningen. Du kan klicka i träfflistan för att se mer information om varje utbildning, som tidigare terminers statistik för samma utbildning, med tabeller och diagram. Om du använder Filter eller Visningsalternativ kan du få fram mer detaljerad information.

Fler utbildningar än tidigare visas i statistiken

Tidigare gick det bara  att söka på utbildningar för vårtermin (VT), sommarkurser (ST), hösttermin (HT), internationella kurser och program på grundnivå (IK, vår och höst) och internationella masterutbildningar (MASTER, vår och höst).

Nu går det att få fram statistik för flera utbildningar som tidigare inte fanns med i statistiken, exempelvis

  • specialistsjuksköterskeprogram,
  • vissa påbyggnadsutbildningar för lärare,
  • högre musikutbildning,
  • vissa andra konstnärliga utbildningar och
  • vidareutbildning för yrkesverksamma.

Du kan även söka statistik för utbildningar som ges vid ett specifikt universitet/högskola eller under en specifik tid.

Tre terminer per år

I den nya sökfunktionen finns det bara tre terminer per år: vår, sommar och höst. Det innebär att när du söker på exempelvis hösten 2021 får du träff på alla utbildningar som fanns med då (inklusive masterutbildningar, internationella kurser med mera).

I den tidigare sökfunktionen var du tvungen att göra om sökningen för vart och ett av åren som du ville jämföra med.

Sökfunktionen innehåller statistik från 2008 och framåt.

Samma som i tidigare sökfunktion

Du kan fortfarande ta fram statistik

  • per anmälningsalternativ
  • för sista anmälningsdag,
  • första urvalet och
  • andra urvalet (i förekommande fall).

Se nya sökfunktionen för antagningsstatistik

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se