Universitets- och högskolerådet (UHR) har i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt prov som mäter grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet kommer att ges under en försöksverksamhet 2022–2023, med ett första provtillfälle 9 oktober 2022.

Två kvinnor och en man samtalar utomhus på en stenbänk. Foto: Erik Lundback

Den som inte slutfört en gymnasieutbildning eller motsvarande inom vuxenutbildningen och funderar på att läsa vidare, kan under perioden 2022–23 göra ett behörighetsprov för att styrka grundläggande behörighet. För att skriva provet ska man ha fyllt eller fyller 24 år under det kalenderår provet genomförs.  

Provet mäter kompetenser som individen skaffat sig genom arbete, studier eller annan verksamhet och som motsvarar de som en gymnasieexamen ger. Det handlar till exempel om kunskaper i bland annat engelska, svenska och matematik, men också om ett antal kognitiva kompetenser, till exempel vetenskapligt förhållningssätt och problemlösningsförmåga.

Ger grundläggande behörighet

Med godkänt resultat på hela provet, får provskrivaren grundläggande behörighet för högskolestudier. Här är det viktigt att betona att många utbildningar på högskolan också kräver särskild behörighet. Något som innebär att ett antal individer som gör provet och får godkänt kommer att behöva komplettera med ytterligare kurser för att få särskild behörighet.

Det är också viktigt att känna till att ett godkänt resultat på behörighetsprovet inte ger något betygs- eller meritvärde. Till ett stort antal utbildningar antas alla sökande, men den som vill söka till utbildningar med fler sökande än det finns platser måste ha ett meritvärde att konkurrera med. I de fallen behöver sökande göra högskoleprovet.

Första provtillfället 9 oktober 2022

Under försöksperioden kommer UHR att genomföra två prov. Den som skriver provet med godkänt resultat, kan använda sitt resultat för att söka till högskolan tidigast våren 2023. Det andra provtillfället är planerat till hösten 2023. 

Provet kommer under försöksverksamheten att ges på fem orter, i samverkan med fem lärosäten: Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet.

Totalt finns 1 000 platser och provet genomförs skriftligt och analogt på plats under en dag: klockan 08.00–16.00.

Den som vill skriva provet kan anmäla sig till valfri provort. Anmälan öppnar i slutat av sommaren 2022.

Det är regeringen som fattar beslut om eventuell avgift.

Uppföljning inför eventuell fortsättning

Beslut om att permanenta behörighetsprovet fattas av regeringen efter 2023.

Frågor och svar om nationella behörighetsprovet

Se mer information på samlingssidan för Nationellt prov för grundläggande behörighet

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se