En färsk utgåva av UHR:s trendanalys visar hur ansökningar om bedömning av utländsk utbildning kommer att utvecklas de närmaste åren. Bland annat väntas antalet ansökningar kopplade till arbetskraftsinvandring att öka.

Rapporten har tagits fram av en grupp utredare på UHR som ett underlag för myndighetens planering. Utredarna har bland annat analyserat statistik från SCB och Migrationsverket och gjort prognoser över hur de bedömer att utvecklingen av migration och ansökningar om bedömning av utländsk utbildning kommer att se ut framöver.

Pandemin, och med den stängda nationsgränser, har förstås satt stora avtryck på invandringen till Sverige:

– Migrationen till Sverige minskade med 29 procent under 2020 och flyktinginvandringen minskade mest, säger Isabelle Nilsson, utredare vid UHR. Samtidigt vet vi att antalet flyktingar i världen som behöver söka skydd ökar. Trots flera lagförslag tror vi på en gradvis ökning – och därmed fler ansökningar om att få sin utbildning bedömd – när samhället börjar öppna upp igen.

Arbetslösheten ökade under förra året och utrikes födda drabbades hårdast. Signaler om en positiv BNP-tillväxt framöver och det faktum att Sverige klarat sig bra ekonomiskt jämfört med många andra länder, gör att arbetskraftsinvandringen till landet väntas öka.

– Sverige anses av OECD ha en väldigt liberal inställning till arbetskraftsinvandring och nu kommer även politiska förslag om att underlätta för högutbildade att få visum för att söka jobb eller starta företag, säger Isabelle Nilsson.

När det gäller UHR:s ansökningar om bedömning har man tittat på 13 länder. Ansökningar från personer som sökt asyl i Sverige har minskat kraftigt de senaste tre åren. De som söker sig hit med sina anhöriga för att arbeta ökar gradvis och antalet ansökningar som är kopplade till studier här är oförändrat.

– Ett land som utmärker sig är Indien, som nu är det vanligaste ansökningslandet för personer som vill få sin högskoleutbildning bedömd. Det är också för första gången ett av de tio vanligaste länderna för personer som vill ha sin gymnasieutbildning bedömd, säger Rwaa Ishak, utredare vid UHR. Vi ser också att Ukraina har tagit sig in på topp tio.

I rapporten finns en mängd fakta om bland annat länder, yrkesområden och trender inom högre utbildning att fördjupa sig i.

Läs hela trendanalysen (pdf)

Statistik som använts för att ta fram trendanalysen

  • UHR:s interna databas
  • SCB:s, Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens statistik och rapporter
  • UKÄ:s statistik om internationell mobilitet inom högre utbildning

Kontakt

Lars Peterson, avdelningschef
010-470 03 47

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se