Totalt sökte 452 800 personer en eller flera utbildningar vid första urvalet höstterminen 2021, att jämföra med 451 700 personer till hösten 2020. Trots avmattningen är det nytt rekord i antal sökande, även om ökningen är liten jämfört med ökningarna det senaste året.

Av de sökande är 408 900 personer behöriga, 1,3 procent fler än hösten 2020.

Högre konkurrens totalt sett

Antalet antagna var något högre hösten 2021 än hösten 2020, 309 000 jämfört med 307 000, vilket är en ökning med 0,7 procent. Trots fler antagna är det en något lägre andel av de behöriga sökande som erbjudits en utbildningsplats höstterminen 2021 (75,6 procent) än 2020 (76 procent). Det är ett tecken på att konkurrensen totalt sett är något större till höstterminen 2021 än för ett år sedan.

Behöriga sökande till sex stora utbildningsgrupper

Antalet behöriga sökande ökar till tre av de sex utbildningsgrupper som UHR följer:

  • Sjuksköterska, +9,3 procent
  • Socionom, +7,1 procent
  • Högskoleingenjör, +4,7 procent

Till tre utbildningsgrupper minskar antalet behöriga sökande:

  • Civilingenjör, -0,1 procent
  • Lärare, -1,9 procent
  • Läkare, -2,0 procent

Förlängd giltighetstid påverkar HP-gruppen

Det har skett vissa förändringar av antalet behöriga sökande i urvalsgrupperna. Störst förändring är det i urvalsgruppen HP (högskoleprovet) som ökat med 18 procent. Att antalet behöriga sökande i HP ökat hösten 2021 beror framför allt på att regeringen hösten 2020 förlängde giltighetstiden för provresultatet från fem till åtta år, vilket främst gynnat sökande som är 25 år eller äldre.

Antalet behöriga sökande i urvalsgruppen BI (enbart gymnasiebetyg) gick ned en procent medan BII (gymnasiebetyg med kompletteringar) gick upp tio procent.

Rapport: Antagning till högre utbildning höstterminen 2021 – statistik i samband med första urvalet (pdf)

Kontakt för statistikfrågor

Måndag 26 juli

Torbjörn Lindquist, utredare
010-470 04 05

Tisdag 27 juli –

Carina Hellgren, t.f. avdelningschef
010-470 03 05

eller

pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se