De som vill börja läsa på högskolan i höst och fortfarande går i skolan får möjlighet att skicka in sina betyg senast den 5 juli. Förändringen innebär att antagningsbeskeden fördröjs med en vecka och kommer den 16 juli.

På grund av coronapandemin har gymnasieelever under läsåret haft en ansträngd situation med studier på distans. För en del är det aktuellt med sommarskola. Till följd av det behöver vissa skolor i år mer tid för att leverera slutbetygen inför höstterminens antagning. UHR har därför beslutat att förlänga sista kompletteringsdag för dessa försenade betyg med två veckor, till den 5 juli.

Antagningsbesked 16 juli

Till följd av att sista kompletteringsdag flyttas fram kommer antagningsbeskeden för det första urvalet att publiceras den 16 juli – en vecka senare än vanligt. Sista svarsdag är som tidigare den 23 juli, vilket innebär att sökande har cirka en vecka på sig att svara. Antagningsbeskedet för urval två publiceras den 29 juli.

– Sista anmälningsdag för höstterminen är som vanligt den 15 april och vi vill uppmana alla att söka i så god tid som möjligt, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef vid UHR. Det är också viktigt att sökande skickar in sina kompletteringar så snart som möjligt, eftersom de då i god tid får veta om de är behöriga.

UHR ska följa upp hur pandemin påverkar antagningen

Regeringen har gett UHR i uppdrag att se över hur coronapandemin påverkar antagningen till högskolan. Uppdraget innebär att följa upp pandemins eventuella konsekvenser för gymnasieelevers möjligheter till tillträde och antagning till högskoleutbildning och vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se