Det biståndsfinansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme partnerskap (LP) ska stärka partnerskapen mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer. En färsk inventering visar att de kollegiala partnerskap som LP-programmet finansierar leder till både ökad internationalisering och förverkligandet av Agenda 2030.

Fyra lärare samtalar i entrén till en skola

LP-programmet riktar sig till studenter och lärare och ska bidra till strategiskt internationali­serings­­arbete, utveckla kapaciteten hos institutionerna och öka de ungas intresse för utvecklingssamarbete.

– Det vi var nyfikna på var att se vilka resultat, effekter och bestående förändringar som ett deltagande i utbytesprogrammet ger, säger Victoria Palmgren, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR). Vi såg att alla de utbyten som vi granskade ger olika typer av resultat: nya kurser och metoder, nya utbildningsprogram och internationell karriärvägledning.

UHR:s utredning visar bland annat att partnerskap mellan institutioner och utbytet mellan individer leder till internationalisering av högre utbildning och forskning, i både Sverige och i samarbetsländerna. Utbytet sker på flera plan – både intellektuellt, kulturellt och mellanmänskligt – och den gemensamma forskningen är viktig om partnerskapet ska leda till bestående förändringar.

– Vi har identifierat tre framgångsfaktorer för projekten i vår utredning, säger Victoria Palmgren. För att stärka partnerskapen är det viktigt att:

  • upprepa utbytena över tid,
  • låta det ta sin tid och
  • sträva efter gemensamma resultat som gynnar båda parter.

Se rapporten Stärkta partnerskap för ett globalt genomförande av Agenda 2030 – utfall av akademiska utbyten inom Linnaeus-Palmeprogrammet (2021:10) i Publikationsbutiken

Se rapporten presenteras av enhetschefen Victoria Palmgren på Youtube.

Kontakt

Press
010-470 06 91
press(at)uhr.se