Sedan 2016 har Universitets- och högskolerådet (UHR) polisanmält drygt 300 fall av falska examensintyg. Men det är relativt få som försöker ta sig fram på falska meriter – UHR polisanmälde ett par promille av de 21 000 ärenden som kom in till myndigheten förra året.

SVT Nyheter rapporterar idag om förfalskade utbildningsdokument från Syrien. UHR arbetar – som en del i myndighetens uppdrag att bedöma utländska utbildningar – systematiskt för att upptäcka förfalskningar.

– Äkthetsgranskning är en del av processen att bedöma utländska utbildningar och på UHR finns stor kunskap om utbildningsdokument från alla delar av världen. Vi polisanmäler alla falska examensintyg från utlandet som vi upptäcker, säger Cecilia Ulfsdotter, enhetschef på UHR. Ibland är det ganska klumpigt gjorda förfalskningar som, för ett tränat öga, kan vara relativt lätta att upptäcka. Men de kan också vara rätt så sofistikerade, så man måste veta vad man letar efter.

Under förra året tog UHR emot drygt 21 000 ansökningar om bedömning av utländsk utbildning. Samtidigt gjorde myndigheten 49 polisanmälningar, vilket motsvarar ett par promille av alla inkomna ärenden. 

– Det är viktigt att komma ihåg att detta inte är ett syriskt problem utan ett globalt problem, som i synnerhet gäller vid stora flyktingströmmar. Det handlar om desperata människor – där det finns krav på dokumentation skapas också en efterfrågan. Handeln med dokument går också lättare och snabbare nu än tidigare, i och med att den kan göras via sociala medier.

Totalt antal ansökningar om bedömning av syriska betyg 2015 – 2020

År

Antal ansökningar*

2020

2 596

2019

3 759

2018

5 785

2017

10 105

2016

9 751

2015

7 245

*) Avser gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och akademisk utbildning.

Länkar

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se