Den kraftigt ökade efterfrågan på högskoleutbildning under coronapandemin 2020–2021 har stannat av. Vid första urvalet till höstterminen 2022 sökte 410 300 personer en eller flera utbildningar – en minskning med cirka nio procent.

Tre kvinnliga och tre manliga studenter står och talar med varandra i entrésalen på ett universitet. Foto: Eva Dalin

Det är sannolikt den förändrade pandemisituationen som lett till att färre personer söker till högskolan. Men trots årets nedgång är intresset för att söka en högskoleutbildning fortfarande högt, men påminner nu om nivåerna före pandemin.

Antalet antagna är också lägre i år, 294 500 jämfört med 309 000 år 2021, vilket är knappt fem procent färre. Nära 80 procent av alla behöriga sökande har erbjudits en utbildningsplats 2022 jämfört med 76 procent 2021. Det tyder på att konkurrensen har minskat, trots att färre personer har antagits.

Antalet sökande har minskat i alla åldersgrupper:
• Sökande 19 år eller yngre (-11,9 %)
• sökande 20–24 år (-4,3 %)
• sökande 25 år eller äldre (-12,5 %)

Det är också färre behöriga sökande höstterminen 2022 till större yrkesutbildningar:
• Socionom, (-13 %)
• Lärare (-12 %)
• Högskoleingenjör (-10 %)
• Sjuksköterska (-7 %)
• Läkare (-6 %)
• Civilingenjör (-5 %)

Färre antagna till lärarutbildningar

Det är sex procent färre antagna till samtliga lärarutbildningar. Det är också färre behöriga sökande i de olika urvalsgrupperna, men fördelningen av de behöriga sökande på urvalsgrupperna är nära nog densamma hösten 2022 som hösten 2021.

Antalet kurser och program var totalt sett oförändrat vid det första urvalet hösten 2022 i förhållande till det första urvalet hösten 2021. Kurserna var 0,4 procent färre medan programmen var 1,8 procent fler. Kurser utgjorde 84 procent av alla utbildningar att söka höstterminen 2022.

Ladda ner rapporten "Antagning till högre utbildning höstterminen 2022 – statistik i samband med första urvalet" (pdf).

Kontakt för statistikfrågor

Torbjörn Lindquist
Utredare/Analytiker
Telefon: 010-470 04 05

eller

Pressfunktionen
Telefon: 010-470 06 91
press@uhr.se