När anmälan stängde den 15 mars hade 52 444 personer sökt en eller fler av årets sommarkurser (ST) vid universitet och högskolor – en minskning med 19 procent eller 12 303 personer jämfört med sommaren 2021. Jämfört med sommaren 2020 är det ändå 18 procent fler sökande i år.

Två studenter studerar på en filt på gräsmattan i en park. Foto: johner.se/caiaimage

Totalt sju högskolor får fler sökande nu i sommar jämfört med sommaren 2021:

Högskola

Sökan­de totalt ST 2022

Sökande totalt ST 2021

Föränd­ring i antal ST 2021-ST 2022

Förändring i procent ST 2021-ST 2022

Södertörns högskola

1 138

511

627

122,7 %

Jönköping University

1 213

625

588

94,1 %

Högskolan i Halmstad

2 279

1 590

689

43,3 %

Högskolan i Borås

5 130

4 643

487

10,5 %

Chalmers tekniska högskola

3 559

3 355

204

6,1 %

Högskolan Väst

1 058

1 039

19

1,8 %

Stockholms konstnärliga högskola*

187

 0

187

 -

*) Stockholms konstnärliga högskola erbjöd inga utbildningar sommaren 2021.

Totalt minskar antalet erbjudna utbildningar med sju procent, från 754 förra sommaren till 701 utbildningar sommaren 2022.

Totalt 55 procent av årets utbildningar i ST 2022 är distansutbildningar, något mindre än förra årets notering 56 procent.

Antagningsbeskeden går ut den 22 april.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se