Det är drygt 2 300 färre sökande totalt till höstens internationella masterprogram, jämfört med hösten 2021 minskar anmälningarna med knappt tre procent. Samtidigt får höstens internationella kurser och program på grundnivå nästan 400 fler anmälningar, en ökning på drygt två procent jämfört med höstterminen 2021.

Internationella studenter på väg till föreläsningar på högskola. Foto: johner.se/Caiaimage

Totalt 15 av 30 universitet och högskolor som erbjuder internationella masterprogram höstterminen 2022 har fått fler sökande i första hand jämfört med höstterminen 2021:

Universitet/högskola

Sökan­de Master HT 2022

Sökan­de Master HT 2021

Förändring i antal

Förändring i procent

Högskolan Väst

3 705

2 471

1 234

49,9 %

Försvarshögskolan Stockholm

900

653

247

37,8 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

3 639

3 223

416

12,9 %

Jönköping University

4 824

4 280

544

12,7 %

Högskolan Kristianstad

1 186

1 091

95

8,7 %

Högskolan i Borås

875

814

61

7,5 %

Södertörns högskola

2 293

2 164

129

6,0 %

Karlstads universitet

934

888

46

5,2 %

Göteborgs universitet

14 231

13 580

651

4,8 %

Luleå tekniska universitet

3 142

3 021

121

4,0 %

Högskolan i Skövde

2 529

2 446

83

3,4 %

Linnéuniversitetet

8 689

8 432

257

3,0 %

Linköpings universitet

8 119

7 914

205

2,6 %

Högskolan i Halmstad

2 798

2 744

54

2,0 %

Uppsala universitet

19 933

19 606

327

1,7 %


Sammantaget är det 2 331 färre sökande till höstens internationella masterprogram jämfört med hösten 2021. Anmälningarna minskar från 84 729 till 82 398 (-2,8 procent).

Internationella kurser och program på grundnivå

Totalt 15 av 24 universitet och högskolor har fått fler sökande till sina internationella kurser och program på grundnivå höstterminen 2022 jämfört med höstterminen 2021:

Universitet/högskola

Sökan­de IK HT 2022

Sökan­de IK HT 2021

Förändring i antal

Förändring i procent

Göteborgs universitet

2 292

888

1 404

158,1 %

Örebro universitet

4

2

2

100,0 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

213

116

97

83,6 %

Uppsala universitet

1 694

1 030

664

64,5 %

Högskolan i Skövde

788

538

250

46,5 %

Kungl. Tekniska högskolan

1 442

1 088

354

32,5 %

Karolinska institutet

1 198

911

287

31,5 %

Mittuniversitetet

189

157

32

20,4 %

Linköpings universitet

695

589

106

18,0 %

Mälardalens högskola

1 243

1 090

153

14,0 %

Lunds universitet

5 947

5 301

646

12,2 %

Luleå tekniska universitet

1 295

1 155

140

12,1 %

Konstfack

98

89

9

10,1 %

Högskolan Kristianstad

1 403

1 314

89

6,8 %

Stockholms universitet

2 673

2 592

81

3,1 %


Totalt är det 373 fler sökande till höstens internationella kurser och program på grundnivå jämfört med hösten 2021. Anmälningarna ökar från 16 469 till 16 842 (2,3 procent).

Förändringar i utbudet av utbildningar

Antalet erbjudna internationella masterprogram ökar från 862 höstterminen 2021 till  886 nu i höst (2,8 procent).

Samtidigt minskar antalet erbjudna internationella kurser och program på grundnivå från 516 förra hösten till 461 höstterminen 2022 (-10,7 procent).

Antagningsbesked i april

Nästa steg i antagningsprocessen är urvalet – sökande till internationella masterprogram får veta om de blivit antagna en vecka senare, den 7 april. De som anmält sig till internationella kurser och program på grundnivå får sina antagningsbesked en vecka senare, den 13 april.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se