Jämfört med i våras ökar antagningen till de internationella kurserna och programmen på grundnivå med knappt en procent jämfört med vårterminen 2022. Samtidigt minskar antalet antagna till internationella masterprogram med nära fem procent våren 2023.

En kvinnlig och fyra manliga internationella studenter går i en park. Foto: Eva Dalin

Internationella kurser och program på grundnivå vårterminen 2023

Sju universitet och högskolor antar totalt 1 150 sökande till de internationella kurserna och programmen på grundnivå våren 2023. Det är en ökning med nio personer eller 0,8 procent. Antalet behöriga sökande minskar från 1 454 vårterminen 2022 till 1 362 nu i vår (6,3 procent).

Fyra lärosäten antar fler sökande till vårterminen 2023 jämfört med våren 2022:

Universitet/ högskola Antagna IK VT 2022 urval 1 Antagning IK VT 2023 urval 1 Ökning i procent 2022-2023
Högskolan Dalarna 40 109 172,5 %
Högskolan Väst 42 98 133,3 %
Umeå universitet 91 101 11,0 %
Linné-universitetet 530 550 3,8 %

Internationella masterprogram vårterminen 2023


Åtta universitet och högskolor antar totalt 443 sökande till de internationella masterprogrammen våren 2023. Det är en minskning med 21 personer eller 4,5 procent. Antalet behöriga sökande ökar från 813 vårterminen 2022 till 899 nu i vår (10,6 procent).

Fyra lärosäten antar fler sökande jämfört med vårterminen 2022:

Universitet/ högskola Antagna master VT 2022 urval 1 Antagna master VT 2023 urval 1 Ökning i procent 2022-2023
Högskolan i Skövde 64 88 37,5 %
Lunds universitet 22 30 36,4 %
Högskolan Kristianstad 22 24 9,1 %
Luleå tekniska universitet 22 23 4,5 %

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se