UHR är Sveriges kontor för nätverken ENIC-NARIC och under sommaren har flera internationella projekt avslutats, bland annat ETINED som fattat beslut om rekommendationer för att motverka fusk inom högre utbildning.

För att följa Lissabonkonventionen och för att kunna utveckla det praktiska arbetet med erkännande av kvalifikationer har EU och Europarådet i samarbete med UNESCO inrättat två nätverk, NARIC (National Academic Recognition Information Centre) inom EU samt ENIC (European Network of Information Centres) inom UNESCO och Europarådet.

Nätverken har ett nära samarbete och de olika centren har bland annat till uppgift att informera om erkännande av examina och andra kvalifikationer, samt om vart man vänder sig om man vill arbeta inom ett reglerat yrke i ett visst land.

Rekommendationer för att motverka fusk

I projektet ETINED arbetade en grupp, koordinerad av Europarådet (Council of Europe), med etik inom högre utbildning – att motverka olika typer av korruption, förfalskningar, bedrägerier och fusk inom högskolan. Ministerrådet inom Europarådet fattade beslut om rekommendationer för att motverka fusk inom högre utbildning. Rekommendationerna gäller svenska lärosäten då Sverige är medlemsstat i Europarådet.

Ytterligare två projekt som avslutats är FraudScan och FraudS+ som genomförts i samverkan med studenter och studentkårer. Ett handläggarstöd har tagits fram som ska underlätta att förfalskade utbildningsdokument upptäcks i tid. Handläggarstödet består av en databas med mer än 400 bekräftade förfalskade utbildningsdokument och betyg från bluffuniversitet som är tillgänglig för alla ENIC-NARIC-kontor.

Stödverksamhet ska underlätta kontorens arbete

ENIC-NARIC Sverige har också medverkat i projektet Technical Support Team – en stödverksamhet som ska underlätta ENIC-NARIC-kontorens arbete med att förbättra erkännande av utländsk utbildning i sina respektive länder. Nätverkens webbplats har fått en ny design och har gått igenom kvalitetssäkring.

På webbplatsen finns kontaktuppgifter till alla ENIC-NARIC-kontor och information om erkända högskolor och utbildningssystem i alla länder.

Fler projekt inom ENIC-NARIC kommer att avslutas under hösten.

Council of Europe - ETINED

Rekommendation för att motverka fusk inom högre utbildning

ENIC-NARIC.net

ENIC-NARIC Sverige