Högskoleprovet bidrar till att bredda rekryteringen till högskolan avseende kön och ålder. Fler män och personer i åldern 25–34 år antas med hjälp av provet, visar en studie som Universitets- och högskolerådet (UHR) har gjort.

Person som ska göra högskoleprovet i sal. Foto: Björn Dalin

– Totalt sett är kvinnor överrepresenterade i högskolan. Vår studie visar att fler män och personer som är något äldre antas tack vare högskoleprovet. Det minskar deras underrepresentation och breddar rekryteringen till högskolan, säger Torbjörn Lindquist, utredare på UHR.

När högskoleprovet infördes 1977 var syftet att öka rekryteringen av äldre som arbetat en tid. Numera omfattar begreppet breddad rekrytering fler grupper av individer som är underrepresenterade i högskolan. Grupperna brukar delas in efter kön, ålder, etnicitet, social bakgrund med mera.

UHR har i en studie tittat närmare på om provet bidrar till en breddad rekrytering avseende kön och ålder. I studien har resultatet av antagningsomgången hösten 2021 jämförts med en simulering av samma antagningsomgång, men med urvalsgruppen högskoleprovet borttagen.

Resultatet blev bland annat att antalet antagna män i åldern 25–34 år minskade med nära 1 700, eller 4,3 procent, när urvalsgruppen högskoleprovet togs bort.

Rekryteringen av män och något äldre kan breddas ytterligare

Idag fördelas ungefär en tredjedel av platserna på högskolan till sökande med högskoleprovsresultat. Men universiteten och högskolorna bestämmer denna andel själva, den kan utökas till maximalt två tredjedelar.

– Universitet och högskolor har i högskoleprovet ett redskap för att ytterligare kunna bredda rekryteringen avseende kön och ålder. Samtidigt är det viktigt att också ta hänsyn till vilka andra aspekter av breddning som skulle påverkas av en sådan åtgärd. UHR kommer att göra en utökad studie av om högskoleprovet bidrar till att bredda, bibehålla eller smalna av rekryteringen till högskolan avseende fler aspekter än kön och ålder, säger Torbjörn Lindquist.

Fakta om högskoleprovet

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. Till de flesta högskoleutbildningar råder ingen konkurrens och då antas alla sökande som uppfyller kraven på behörighet. Ett högskoleprovsresultat är giltigt i åtta år.

Högskoleprovet – ett redskap för breddad rekrytering?

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare vid UHR
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se