UHR:s styrelse har beslutat revidera föreskrifterna om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2022:3). Detta med anledning av att den finska studentexamen har reformerats.

Ung kvinna i vit blus och blå tröja studerar i ett bibliotek. Foto johner.se/Caiaimage

Sökande som har finska gymnasiebetyg och som påbörjat studentexamen under våren 2022 berörs av de ändrade bestämmelserna. Ändringarna innebär att dessa sökande kommer att få sina betyg omräknade med hjälp av formeln som finns i 20 § i föreskriften. Omräkningstabellen och bestämmelserna för hur medelvärdet ska beräknas som finns i bilaga 3 till föreskrifterna gäller därmed inte för sökande som påbörjat studentexamen våren 2022.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2022 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning på grundnivå som börjar efter den 31 december 2022.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se