UHR:s styrelse har beslutat om nya föreskrifter (UHRFS 2022:2) om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen.

En manlig lärare står på skolgården och håller i en pärm, fyra elever på lågstadiet sitter bakom honom på en stenmur framför skolbyggnaden. Foto: Viktoria Henriksson

Regeringen beslutade i december 2021 att införa en försöksverksamhet för en förkortad kompletterande pedagogisk utbildning. Utbildningen riktar sig till sökande som har en akademisk examen. För att vara behörig ska den sökandes examen vara inom någon av de huvudområdesgrupper som anges i bilaga 1 till den förordning som styr försöksverksamheten (Förordning (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen). En huvudområdesgrupp består i sin tur av ett eller flera huvudområden.

I samband med beslutet fick UHR i uppdrag att meddela föreskrifter om vilka av de huvudområden som ingår i en huvudområdesgrupp som ska ge behörighet till utbildningen.

Föreskrifterna innefattar tre bilagor. Bilaga 1 reglerar de huvudområden som är aktuella för utbildning som leder till grundlärarexamen för förskoleklass, årskurs 1–3 och årskurs 4–6. Bilaga 2 reglerar de huvudområden som är aktuella för utbildning som leder till ämneslärarexamen för årskurs 7–9 och bilaga 3 reglerar de huvudområden som är aktuella för utbildning som leder till ämneslärarexamen för gymnasieskola.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 15 juli 2022. Föreskrifterna ska tillämpas vid antagning till utbildning som påbörjas efter den 1 januari 2023.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen, UHRFS 2022:2 (pdf)

Mer information om alla korta lärarutbildningar finns i Lärarutbildningsguiden på Studera.nu

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se