UHR har tagit fram ett nytt utlåtande över utländsk utbildning som ska ge sökande, arbetsgivare, universitet och högskolor mer och tydligare information om vad en persons utländska utbildning motsvarar i Sverige.

En man som går till sitt arbete

UHR har uppdaterat utlåtandet över utländsk utbildning för att erbjuda en tydligare produkt som underlättar för personer med utländsk utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden eller studera vidare. Utlåtandet ska också ge arbetsgivare mer information om den utländska utbildningen.

Exempel på förbättringar är att det nu finns information om vilken nivå den utländska utbildningen motsvarar i Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

– I utlåtandet för till exempel bedömning av högskoleutbildningar finns det numera information om vilken nivå utbildningen ger tillträde till i utbildningslandet. De nya formuleringarna och den förbättrade formgivningen hoppas vi ska bidra till att utlåtandet blir lättare att förstå och därmed också öka anställningsbarheten för dem som får ett utlåtande, säger Julieta Vergara, handläggare på avdelningen för bedömning av utländsk utbildning på UHR.

Det nya utlåtandet gäller sedan den tolfte januari 2022.

Varje år utfärdar UHR cirka 20 000 utlåtanden över utländsk utbildning. Myndighetens handläggare bedömer utländska utbildningar på nivåerna högskola, eftergymnasial yrkesutbildning och gymnasium.

Utlåtandet och UHR:s bedömningsmetod