Distansutbildning, hybridundervisning och blandade lärmiljöer. Att 2021 var ett coronaår blir tydligt när Jari Rusanen berättar om nya och omarbetade termer i Svensk-engelsk ordbok för utbildningsområdet.


Jari Rusanen, som koordinerar ordboken på UHR, sammanfattar arbetet med 2021 års utgåva av ordboken.

Nya termer i ordboken 2021

 • Antagen med villkor – Conditionally admitted
 • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning – Qualifying course in higher education pedagogy
 • Blandade lärmiljöer – Blended learning
 • Campusundervisning – On-campus teaching
 • Fastställa kursplan – Adopt a course syllabus
 • Forskarstudier – Doctoral studies
 • Förutbildningspoäng – Access credits
 • Halvfartsstudier – Studies at 50 % pace
 • Handledarkollegium – Supervisors’ committee
 • Helfartsstudier – Studies at 100 % pace
 • Huvudstuderandeskyddsombud – Chief student safety representative
 • Hybridundervisning – Hybrid teaching
 • Högskolepedagogik – Higher education pedagogy
 • Ivägledning – International mobility guidance
 • Kompletterande pedagogisk utbildning – Supplementary teacher education
 • Kvartsfartsstudier – Studies at 25 % pace
 • Mikromeriter – Micro-credentials
 • Studentsammanslutning – Association of students
 • Studerandeskyddsombud – Student safety representative
 • Uppdragstillägg – Salary supplement
 • Upphäva kursplan – Withdraw a course syllabus