Hur ser läsåret ut i olika länder i Europa? Hur långa är terminerna, när infaller loven och hur många skoldagar har elever och studenter? Två nya rapporter från Eurydikenätverket denna vecka ger en översikt över skolåret inom högskolan, grundskolan och gymnasieskolan i 37 europeiska länder.

Tre gymnasister väntar på nästa schemalagda lektion. Foto: Eva Dalin

– Rapporterna kan fungera som verktyg för dig som planerar utbyten och samarbeten med skolor eller lärosäten i andra länder, säger Madelen Charysczak, utredare på UHR.

EU:s informationsnätverk Eurydike publicerar denna vecka två nya rapporter – den första visar läsårstiderna för högre utbildning, den andra som publiceras den 27 oktober ger en bild av läsåret inom grundskolan och gymnasieskolan. Rapporterna bygger på faktauppgifter från de 37 länder som ingår i EU:s program Erasmus+: EU:s 27 medlemsstater samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet. Uppgifterna uppdateras årligen.

Rapporten ”The Organisation of the Academic Year in Europe 2022/23”

Rapporten ”The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education 2023/23”

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Mer information

Kontakta utredarna Madelen Charysczak eller Henrik Hågemark, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor.

Telefon: 010-470 03 00

E-post: madelen.charysczak@uhr.se, henrik.hagemark@uhr.se