UHR har lanserat Resursbanken – en webbaserad tjänst som samlar kunskap om bland annat pedagogik, distansutbildning och digitalisering inom högskoleområdet. Resursbanken drivs av projekten inom Högskolepedagogisk utveckling (HPU).

Teckning med människor som ägnar sig åt kvalitetsutveckling, högskolepedagogik och kollegialt utbyte. Teckare: Gabriel Wentz

Resursbanken är en av delarna i uppdraget att samla och sprida goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling samt stärka erfarenhetsutbytet mellan relevanta aktörer på nationell nivå.

‒ Det här är ett utmärkt sätt att ta fånga upp och tillgängliggöra kunnandet som finns i de här ämnena runt om i landet, säger Mikael Andersson som är projektledare.

Viktigt samarbete

Resursbanken lanserades i början av hösten. Den bygger på att yrkesverksamma lärare och forskare delar sina erfarenheter i form av vetenskapliga artiklar, poddar, filmer, webbinarier med mera.

‒ Syftet med arbetet i projekten är att i nära samverkan med nätverk och organisationer öka samarbetet inom det högskolepedagogiska området. Resursbanken är ett naturligt steg i den riktningen, berättar Mikael.

Insikter på flera områden

De senaste årens utmaningar med bland annat pandemin har gett mycket erfarenhet inom områden som distansutbildning, hybrid utbildning och teknik.

‒ Det har även indirekt tvingat lärosäten att tänka nytt när det gäller pedagogik, organisation, ekonomi och användandet av tekniken, säger Mikael.

Den växande Resursbanken är en del av den digitala infrastruktur UHR bygger upp inom HPU. Andra delar är digitala event som webbinarier och temakaféer, samt på sikt även diskussionsforum och en plattform för fortbildningar. UHR fördelar 5 000 000 kronor till lärosäten och nätverk i år. Regeringen har ännu inte tagit beslut om ytterligare medel för 2023.

Här hittar du Resursbanken, och där kan dela med dig av egna tips

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se