De tre biståndsfinansierade utbytes- och stipendieprogrammen Linnaeus-Palme (LP), Minor Field Studies (MFS) och Praktikantprogrammet ökar deltagarnas vilja och förmåga att hantera internationella frågor och arbeta med internationell utveckling. De tre programmen stärker det internationella engagemanget på både kort och lång sikt.

Två personer skakar hand utanför ingången till ett kontorshus. Tre personer ser på och ler. Foto: Eva Dalin Foto: Eva Dalin

Universitets- och högskolerådet (UHR) har undersökt i vilken grad och på vilka sätt deltagandet i programmen Linnaeus-Palme, Minor Field Studies och Praktikantprogrammet bidrar till individuell kapacitetsutveckling och engagemang hos svenska deltagare och om deltagandet i dessa program bidrar till det globala genomförandet av FN:s Agenda 2030.

Fyra resultat

Undersökningen bygger på en indexmätning och en enkät till 1 373 deltagare i de tre programmen 2015–2018 (509 personer svarade).

Resultaten visar att den individuella kapacitetsutvecklingen och engagemanget ökar:

  • kunskaperna om internationella frågor och förmågan att arbeta med internationell utveckling,
  • förmågan att samarbeta i internationella sammanhang,
  • förmågan att engagera sig själv och andra och
  • förståelsen för att arbeta i interkulturella miljöer.

Resultaten kan sammanfattas i två ömsesidiga delar: individuell kapacitet och engagemang. Särskilt tydligt är förmågan att ha perspektiv på och reflektera kring de egna kunskaperna samt att kommunicera interkulturellt.

Långsiktiga effekter

Effekterna består över tiden. Deltagarna har nytta av erfarenheterna som de får av programmen, det är något som de tar med sig i ett livslångt lärande. Totalt 40 procent av alla som svarat på enkäten har fortsatt att arbeta med internationell utveckling. För myndigheter och andra potentiella arbetsgivare är detta en resursbas att förvalta och mobilisera.

Kontakt

Utredare
Sanna Mels
010-470 04 98

Utredare
Conny Pettersson
010-470 05 22

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se