I samband med en utvärdering av Europass samlar EU-kommissionen in synpunkter genom ett öppet samråd. Syftet är att hjälpa EU-kommissionen att ytterligare förbättra Europass och dess tjänster. Nu går det att delta i samrådet och svara på en enkät på EU-kommissionens webbplats, senast den 28 februari 2023.

Tre personer samtalar

Den övergripande frågeställningen är i vilken utsträckning Europass används och om dess påverkan på policynivå. Samrådet riktar sig till en bred målgrupp, exempelvis slutanvändare (såsom studenter och arbetssökande), utbildningsanordnare (såsom projektägare), vägledare, arbetsgivare, offentliga arbetsförmedlingar och beslutsfattare.

Ett öppet samråd innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter inom en specifik fråga eller ett område. Både organisationer och privatpersoner kan delta i samråden genom att besvara en enkät.

Europass - Universitets- och högskolerådet (UHR)
Europass är ett webbverktyg med olika funktioner och information som hjälper användarna att planera sitt livslånga lärande och sin karriär.

Livslångt lärande och karriärplanering – utvärdering av Europass

Livslångt lärande och karriärplanering – utvärdering av Europass

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se