Universitets- och högskolelärare kan bli bättre på pedagogik om de får åka utomlands och undervisa på ett partnerlärosäte. De allra flesta som åker ut är nöjda med sitt utbyte, men lärosätena tar inte alltid denna erfarenhet vidare när mobiliteten väl är över.

Planeringsmöte med skolpersonal.  Två män och två kvinnor med datorer sitter och diskuterar vid ett sammanträdesbord. Majoriteten av högskolelärare och akademisk personal som deltar i internationell mobilitet är nöjda med sitt utbyte. Foto: Eva Dalin

Ett webbinarium den 25 maj kommer att behandla två färska publikationer från UHR som beskriver

  • hur berörd akademisk personal ser på internationell mobilitet inom ramen för Erasmus+ respektive
  • lärares erfarenheter av hur utbyten kan bidra till högskolepedagogisk utveckling.

Intervjupersoner och företrädare för Högskolan i Borås, Marie Cederschiöld högskola och Universitets- och högskolerådet medverkar i webbinariet.

Se inbjudan till webbinariet Erfarenheter av internationell mobilitet – En underutnyttjad möjlighet till högskolepedagogisk utveckling (den 25 maj)

Rapporterna ”Den akademiska personalens erfarenheter av internationell mobilitet inom ramen för Erasmus+, Incitament och hinder” och ”Högskolepedagogisk utveckling genom Erasmus+ lärarutbyte Universitets- och högskolelärares erfarenheter av hur mobilitet kan bidra till högskolepedagogisk utveckling” finns under Publikationer på uhr.se