Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla som har anmält sig till höstens internationella kurser och program på grundnivå. Antalet antagna ökar med 2,7 procent jämfört med höstterminen 2022 – 13 av 24 universitet och högskolor tar i höst in fler sökande till dessa utbildningar.

Tre studenter kollar veckans schema på universitetet i en laptop. Intresset för utbildningar vid svenska universitet och högskolor fortsätter att öka. Foto: Erik Lundback

Totalt fanns det 5 713 behöriga sökande till höstens internationella kurser och program på grundnivå – 1,3 procent färre jämfört med höstterminen 2022. Nu har 4 412 av dem blivit antagna, vilket är en ökning med 114 personer eller 2,7 procent jämfört med förra höstterminen.

Totalt 13 universitet och högskolor har fler antagna i höst jämfört med för ett år sedan. Jönköping University noterar den största ökningen både relativt och i faktiska tal: 170,9 procent eller 263 fler antagna studenter jämfört med höstterminen 2022.

Lärosäten med fler antagna till internationella kurser och program på grundnivå

Universitet/högskola Antagna IK HT 2023 Antagna IK HT 2022 Ökning i antal Ökning i procent

Jönköping University

233

86

147

170,9 %

Göteborgs universitet

200

110

90

81,8 %

Handelshögskolan i Stockholm

134

84

50

59,5 %

Malmö universitet

434

357

77

21,6 %

Högskolan i Skövde

181

152

29

19,1 %

Lunds universitet

914

778

136

17,5 %

Stockholms universitet

397

341

56

16,4 %

Högskolan Väst

89

80

9

11,3 %

Luleå tekniska universitet

122

111

11

9,9 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

33

31

2

6,5 %

Uppsala universitet

234

221

13

5,9 %

Mälardalens universitet

113

107

6

5,6 %

Högskolan Kristianstad

171

166

5

3,0 %

Utbildningsutbudet för internationella kurser hösten 2023

Totalt minskar utbudet med 3,3 procent, från 479 erbjudna utbildningar hösten 2022 till 463 utbildningar nu i höst.

Linnéuniversitet erbjuder flest utbildningar till hösten: Totalt 179, jämfört med 181 hösten 2022.

Stockholms universitet är det lärosäte som ökar sitt utbud mest i faktiska tal, från 55 utbildningar hösten 2022 till totalt 64 nu i höst.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se