Nu har antagningsbeskeden gått ut inför sommarens kurser vid 25 universitet och högskolor. Universitets- och högskolerådet (UHR) konstaterar att av 44 754 behöriga sökande totalt får 22 475 erbjudande om plats. Jämfört med förra året ökar antalet antagna med sex procent, medan antalet behöriga sökande minskar med fyra procent.

Knappt två tredjedelar av de sökande och antagna är kvinnor. Jämfört med 2014 minskar antalet behöriga sökande kvinnor till 27 787 (-3 %) medan antalet antagna kvinnor ökar med fem procent (13 663 jämfört med förra årets 13 066). Statistiken för männen förändras på samma sätt men ännu kraftigare: antalet behöriga sökande män minskar jämfört med 2014 till 16 695 (-6 %) medan antalet antagna män ökar med åtta procent (8 643 jämfört med 7 993 förra året)*.

Åldersgruppen 25-34 år har flest antal behöriga sökande för sommaren 2015, 19 869 eller 43 procent av totala antalet behöriga sökande. Samma åldersgrupp har även flest antagna (9 751 eller 44 procent av antagna totalt).

Behöriga sökande till sommarkurser 2015

44 784

(100 %)

Behöriga sökande till sommarkurser 2014

46 730

(100 %)

Förändring 

-1 946

(-4 %)

Antagna urval ett till sommarkurser 2015

22 475

(100 %)

Antagna urval ett till sommarkurser 2014

21 202

(100 %)

Förändring 

1 273

(+6 %)

Sedan 2010 har antalet kurser minskat med knappt 47 procent (från 660 för 2010 till 352 i år) och de senaste fyra somrarna har även lärosätenas antagning minskat stadigt. Men i år ökar antalet antagna med sex procent.

 

ST 2015

ST 2014

ST 2013

ST 2012

ST 2011

ST 2010

Antal sommarkurser

352

380

400

514

655

660

Antal behöriga sökande

44 784

46 730

44 331

47 497

48 420

43 094

Antal antagna

22 475

21 202

21 697

28 040

33 656

33 896

*) För en procent av de sökande och antagna har UHR inte kunnat göra någon köns- eller åldersfördelning då dessa personer saknar svenska personnummer.

Kontakt:
Enhetschef
Andreas Sandberg
Telefon 010-470 05 80

Pressansvarig
Åke Lernefalk
Telefon 010-470 06 91 eller press(at)uhr.se