Regeringen beslöt den 31 augusti att Universitets- och högskolerådet, UHR, ska omlokalisera 15 heltidstjänster från Stockholm till Visby senast den 1 september 2018.

– Den 29 november beslutade UHR:s styrelse om omlokalisering av delar av vår verksamhet till Visby, säger UHR:s generaldirektör Ulf Melin. Jag bedömer att denna verksamhet kan förenas och utvecklas på ett bra sätt tillsammans med vår nuvarande verksamhet i Visby, det vill säga internationellt samarbete och mobilitet.

Omlokalisering av UHR-verksamhet till vårt Visbykontor:

  • ansvaret för nätverket Eurydike, sekretariatet för Forum för internationalisering och för utredningar, analys och uppföljning inom det internationella området;
  • ansvaret för internationell utbytestjänstgöring och för utbildning inför deltagande i uttagningsprov (Concours) för arbete inom EU;
  • ansvaret för programmet Nordplus, Förvaltningspartnerskapet/Skolambassadörerna samt en befattning som kommunikatör med inriktning mot internationellt samarbete och mobilitet;
  • ansvaret för att i enlighet med studiestödsförordningen (2000:655) besluta om och meddela föreskrifter om godtagbar standard för utbildningar på eftergymnasial nivå;
  • ansvaret för UHR:s uppdrag att samordna validering av yrkeskunskaper för särskild behörighet till yrkeslärarutbildningar.

Nya befattningar vid UHR:s Visbykontor:

  • en enhetschef, en administratör, en befattning med inriktning mot it-stöd och en ny befattning som huvudkoordinator av Nordplus samt en befattning vid avdelningen för bedömning av utländsk utbildning som i dag innehas av en anställd med boende i Visby.