Hur går det för studenterna? Det är nyckelfrågan för att kunna arbeta med breddat deltagande. Och Trackit kanske är svaret. UHR har tillsammans med SUHF bjudit in till en inspirationskonferens på ämnet i World Trade Center i Stockholm den 22 maj.

European University Association gjorde 2012 en kartläggning av hur man i 31 länder använde uppföljning av studenterna i sin verksamhet. Hanne Schmidt, en av författarna till rapporten (Tracking learners´and Graduates progression paths) har anlitats av flera lärosäten för att med hjälp av "Trackit" lägga en grund för arbetet med breddat deltagande. Systematiska uppföljningar av studenternas resultat används som ett "early warning system" för att kunna sätta in stödåtgärder i tid och förhindra avhopp.

Lyssna på Hanne Schmidt och erfarenheter från Malmö högskola, Lunds universitet och Högskolan Väst. Eftermiddagen ägnas åt workshoparbete.

Moderator är Anders Söderholm.

Välkommen att anmäla dig!