Alla utom 43 av de drygt 60 000 personer som gjort höstens högskoleprov fick sina resultat den 23 november. I dag har Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutat underkänna 42 provsvar på grund av användning av otillåtna hjälpmedel.

– Inför högskoleprovet den 24 oktober fick UHR signaler om planer på organiserat fusk med avancerad teknik, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen. Umeå uni­versitet har på uppdrag av UHR granskat provsvaren från samtliga deltagare. Utifrån gjorda analyser, iakttagelser från provledare och annan infor­mation har UHR nu beslutat att inte ge något resultat för provsvaren från 42 av deltagarna i höstens högskoleprov.

UHR har tidigare polisanmält högskoleprovsfusk när det funnits brottsmisstanke, men denna typ av fusk uppfyller inte gällande krav för att kunna bedömas som brott enligt brotts­balken. Däremot kan UHR underkänna provsvar som efter analys framstår som tillkomna med hjälp av otillåtna hjälpmedel.

Att identiska mönster i de 42 utpekade svaren skulle bero på slumpen är statistiskt sett högst osannolikt. Men för att säkerställa rättssäkerheten för de personer som nu inte får något resultat på högskoleprovet så erbjuds samtliga berörda möjlighet att göra ett omprov utan avgift den 12 december. Resultaten av dessa omprov kommer att vara klara innan antagningsbeskeden till urval två går ut till alla sökande den 28 december.

Åtgärder mot framtida fusk

För det första ska UHR och prov­ansvariga på lärosätena vidareutveckla rutin­beskriv­ningen för provledare utifrån nya erfarenheter, gjorda iakttagelser och goda exempel. Höstens hög­skoleprov visar att provledarna är mycket viktiga för att se till att samtliga provdeltagare ges samma förutsättningar att genomföra provet.

För det andra måste reglerna skärpas – UHR kommer därför att ändra sina föreskrifter­, alter­na­tivt föreslå att regeringen skärper högskoleförordningen. Om alla provdel­tagare måste försäkra på heder och samvete att de genomför högskole­provet på ett korrekt sätt så skulle UHR kunna polisanmäla fler fuskare.

För det tredje avser UHR att vidareutveckla analysmetoderna, till exempel genom att ta del av erfarenheter och modeller från utbildningsväsendet i USA och dess motsvarighet till högskoleprovet – SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Test).

Slutligen skulle ett nytt, digitaliserat högskoleprov ge fler möjligheter att hindra fusk. Men en sådan lösning kräver stora teknikinvesteringar och ligger långt fram i tiden.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press(at)uhr.se