Den som använder otillåtna hjälpmedel under högskoleprovet riskerar två års avstängning. Anmälda fuskare kan dömas i domstol till böter eller upp till sex månaders fängelse. Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör nu att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

De nya föreskrifterna från UHR börjar gälla den 31 augusti – i praktiken tillämpas de från och med höstens högskoleprov som genomförs den 29 oktober. Regelskärpningen blev möjlig i och med att regeringen ändrade högskoleförordningen den 21 juli.

Från och med höstens provtillfälle måste alla som gör provet försäkra på heder och samvete att de inte använt otillåtna hjälpmedel. Detta gör fusket straffbart – fällande dom kan ge böter eller upp till sex månaders fängelse, i grova fall upp till två år.

Dessutom får de som blir ertappade med att fuska på högskoleprovet stå över de följande fyra tillfällena för högskoleprov innan de kan göra provet på nytt.

– Vi ser oerhört allvarligt på alla former av fusk med högskoleprovet, säger generaldirektör Ulf Melin. Vi tror att de skärpta reglerna kan få många som eventuellt funderat på att fuska att tänka sig för. Men det räcker inte.

UHR listade i en skrivelse till regeringen 2016-04-15 fler åtgärder som skulle kunna motverka fusk ytterligare, bland annat möjligheten att införa sekretesskydd för den som tipsar om fusk, ambulerande störsändare i provsalar och kroppsvisitation vid misstanke om fusk.

– Att fuska på högskoleprovet är helt oacceptabelt, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen. Det är fel att försöka ta utbildningsplatser som andra sökande har större rätt till.

Förra året skrev totalt 136 000 deltagare högskoleprovet i 2 900 provsalar – vår och höst – på 120 orter i Sverige. Totalt 21 universitet och högskolor ställde upp med lokaler med över 3 000 provvakter per provtillfälle.

UHR avslöjade 52 fuskare vid högskoleproven 2015. Ett fall av ”spökskrivare” gick till domstol medan Karolinska Institutet och KTH tog tillbaka antagningen av sex studenter från läkarprogrammet respektive en student vid basprogrammet.