Klockan 16.20 i dag avslutades höstens högskoleprov som genomfördes på 120 provorter. Universitets- och högskolerådet (UHR) har publicerat provfrågorna och facit läggs ut på Studera.nu onsdagen den 2 november – detta beror på det förändrade upplägget i höst där ett av delpassen fanns i flera versioner. En av de nya åtgärderna för att minska fusket med högskoleprovet.

Under de kommande dagarna kommer UHR att få in underlag om eventuellt fusk från lärosätena. Därefter fattar UHR beslut om åtgärder.

– Ingen ska få ta utbildningsplatser från andra genom att fuska, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR. Om vi låter bli att agera mot fortsatt fusk skulle detta urholka förtroendet för högskoleprovet, som har varit en ”andra chans” till högskolestudier för många i Sverige sedan 1977. UHR kommer att göra allt för att se till att högskoleprovet ska finnas kvar som urvalsinstrument till universitets- och högskoleutbildningar även i framtiden.

– De nya reglerna gör alla former av fusk straffbara och ger UHR rätt att stänga av provdeltagare i två år vid minsta misstanke om fusk, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Vi tror att dessa regelskärpningar tillsammans med det förändrade provupplägget ska få effekt. Det är inte längre lika lätt att fuska – och det kan få allvarliga konsekvenser.

Enligt statistik från UHR är 79 procent av de anmälda 24 år eller yngre, det vill säga födda 1992 eller senare. Födda 1998 är den enskilt stör­sta årgången med 14 909  anmälda (22,5 %). Den yngste i år var född 2005 – de två äldsta 1939.

Provfrågorna finns på Studera.nu.

Mer information i november

  • 2 november – facit läggs ut på Studera.nu.
  • 23 november – normeringstabellerna är klara
  • 28 november – UHR redovisar resultaten samt hur många av de 66 258 anmälda som gjorde provet.(Uppskattningsvis handlar det om 60 000 – bortfallet brukar vara 10 procent.)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se