Universitets- och högskolerådet (UHR) har analyserat hur viktning av högskoleprovet skulle påverka antagningen till högskoleutbildningar: Kan man använda provet mer flexibelt och låta den verbala (språkliga/analytiska) eller den kvantitativa (matematiska/logiska) delen väga tyngre beroende på sökt utbildning?

– En viktning skulle inte ändra antagningen särskilt mycket generellt, men urvalet av antagna till vissa utbildningar kan påverkas, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.

UHR har simulerat effekten på antagningsresultat till sju utbildningar: civilingenjörer, förskollärare, jurister, läkare, sjuksköterskor, socionomer och tandläkare.

Analysen visar att ju mer man viktar högskoleprovet, desto bättre resultat krävs för att bli antagen i urvalsgruppen för högskoleprovsresultat. Det enda undantaget är sjuksköterskepro­grammen – där minskar kraven när provet viktas mot den kvantitativa delen.

– Att vikta högskoleprovet skulle har störst påverkan på antagningen till tandläkar­program – om den kvantitativa delen i högskoleprovet skulle värderas maximalt skulle 17 procent av de som urspungligen var antagna bli utan plats på utbildningen, säger Mattias Wickberg, utredare på UHR. Lägst effekt blir det för civilingenjörsprogrammen, där skulle sex procent av de antagna förlora de platser som de ursprungligen hade.

Sökande upp till 23 år är bättre än äldre på den kvantitativa delen och skulle flytta fram sina positioner på civilingenjörs-, läkar-, sjuksköterske- och tandläkarprogram. Äldre sökande är bättre på den verbala delen och en viktning av högskoleprovet ökar deras chanser att komma in på förskollärar-, jurist- och socionomutbildningar.

Kontakt

Mattias Wickberg
Utredare
010-470 03 66

Pressfunktionen
010-470 06 91
press[at]uhr.se