Universitets- och högskolerådet (UHR) konstaterar att konkurrensen minskar på lärarutbildningarna i vår – antal behöriga sökande går ned med fem procent, medan antal antagna ökar med drygt tolv procent jämfört med urval 1 vårterminen 2016.

– Totalt sökte 13 778 personer till vårens lärarutbildningar, säger Carina Hellgren, utredare på UHR. Det är en minskning med 1,9 procent jämfört med i våras. Men antalet antagna på lärarutbildningarna ökar från 4 449 i våras till 4 995 i första urvalet vårterminen 2017. Det är en ökning med 546 personer eller 12,3 procent.

Färre sökande och antagna till gymnasiets ämneslärarutbildningar

Antalet behöriga sökande till ämneslärarutbildningar med inriktning mot gymnasieskolan minskar jämfört med vårterminen 2016. Den procentuella minskningen är större för män än för kvinnor, och nedgången är särskilt stor i åldersgruppen 20-24 år.

Antalet antagna till ämneslärarutbildningar inriktade mot gymnasiet minskar totalt, men andelen antagna män ökar något. Åldersmässigt ökar antagningen i kategorierna 20-24 år respektive 25 år eller äldre.

Kontaktpersoner

Utredare/ställföreträdande avdelningschef
Carina Hellgren
010-470 03 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press[at]uhr.se

Faktaruta: Antalet utbildningar totalt vt 2017

Antalet kurser och program totalt var i det närmaste oförändrat vid första urvalet vårterminen 2017 i förhållande till första urvalet vårterminen 2016.

    Antagningsomgång
    Vt 2016 Vt 2017
    Antal Andel Antal Andel
Program eller fristående kurs Total 13 537 100,0 % 13 709 100,0 %
  Kurs 12 975 95,8 % 13 077 95,4 %
  Program 562 4,2 % 632

4,6 %

(Data innehåller inte inställda utbildningar eller utbildningar som endast går att söka inom program.)