Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 76 707 personer har anmält sig till högskoleprovet den 1 april. Det är 11 134 färre jämfört med våren 2016 – en minskning med nästan tretton procent.

– Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande, säger generaldirektör Ulf Melin. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda konjunk­­­turer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet. Dessutom kan den stora minskningen i åldersgruppen 20-24 år förklaras av att många av dem har skrivit provet flera gånger och att de nu är nöjda med sina resultat på högskoleprovet.

UHR:s statistik visar att 77 procent av de som har anmält sig är 24 år eller yngre. Nästan var fjärde anmäld är född 1998 (totalt 17 928 är 19-åringar, drygt 23 procent jämfört med nära 23 procent våren 2016). Många som går ut gymnasiet till våren vill skriva högskoleprovet för att i sina högskoleval kunna konkurrera i ytterligare en urvalsgrupp. Samtidigt minskar antalet 18-åringar med nära fyra procent, från 10 358 våren 2016 till 9 984. Den yngsta anmälaren är född 2004, de två äldsta är födda 1938.

Högskoleprovet genomförs den 1 april av 21 provanordnare på 120 orter i Sverige. Alla provanordnare har fått färre anmälningar i vår: Blekinge Tekniska Högskola tappar flest anmälningar (-22 procent) medan provorterna i utlandet backar minst (-3 procent).

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

Sedan hösten 2016 är allt fusk på högskoleprovet straffbart. Den som exempelvis använder otillåten elektronisk utrustning vid högskoleprovet kan fällas för ”osann försäkran” och dömas till dagsböter eller upp till sex månaders fängelse. Även medhjälp till detta brott är straffbart.

UHR publicerar frågorna på högskoleprovet måndag den 3 april och facit onsdag den 5 april på Studera.nu.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se