När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016.

– Trenden med minskat söktryck fortsätter, säger Susanne Wadsborn Taube, avdel­ningschef på UHR. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Sju universitet och högskolor får fler sökande totalt hösten 2017

Universitet/högskola

Anmälningar
ht 2017

Anmälningar
ht 2016

Ökning i procent

Konstfack

664

394

69 %

Karlstads universitet

35 401

34 034

4 %

Umeå universitet

72 353

69 736

4 %

Högskolan Kristianstad

40 924

39 544

3 %

Sophiahemmet Högskola

3 928

3 825

3 %

Linnéuniversitetet

59 439

58 746

1 %

Stockholms universitet

76 771

76 049

1 %

Nio universitet och högskolor får fler förstahandssökande hösten 2017

Universitet/högskola

Anmälningar
ht 2017

Anmälningar
ht 2016

Ökning i procent

Konstfack

334

181

85 %

Sophiahemmet Högskola

882

775

14 %

Försvarshögskolan Stockholm

1 327

1 234

8 %

Umeå universitet

28 061

26 771

5 %

Högskolan Kristianstad

10 882

10 407

5 %

Linnéuniversitetet

20 928

20 536

2 %

Stockholms universitet

37 915

37 212

2 %

Karlstads universitet

12 994

12 860

1 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

6 532

6 482

1 %

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter. UHR slutför granskningen tillsammans med lärosätena i april-juni och den 10 juli får de sökande sina antagningsbesked.

Onsdag den 26 april kommer UHR att gå ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017.

Kontakt 

Avdelningschef
Susanne Wadsborn Taube
010-470 06 94

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se