Utbudet av högskoleutbildningar ökar med upp till en procent jämfört med hösten 2016. Men betydligt färre unga söker till universitet och högskolor i höst – många väljer att arbeta framför att studera vidare i rådande högkonjunktur.

Universitet och högskolor erbjuder en procent fler kurser och 0,3 procent fler program jämfört med förra hösten. Samtidigt minskar antalet sök­ande till högskoleutbild­ningar med 2,3 procent jämfört med hösten 2016. Nedgången beror till stor del på att gruppen sökande som är högst 24 år gamla minskar med sex procent samtidigt som den rådande konjunkturen ger goda möjligheter till arbete för unga.

Sex grupper av utbildningar som leder till vissa yrkesexamina får färre sökande: 

Antal sökande per antagningsomgång uppdelat på presenterade yrkesutbildningar (ht 2016-ht 2017)

Antal sökande minskar mellan en halv och sju procent. Nedången är störst för sjuk­sköterskeutbildningar, då några universitet och högskolor nu har separat antagning till specialistsjuksköterskeutbildningar. Utvecklingen av antalet sökande till sjuksköterske­utbildningar mellan hösten 2016 och hösten 2017 är därför svår att bedöma.

Mer uppgifter går att få genom UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik